Arkadiusz Jamka  
ŻyciorysWystawyGaleriaKontakt
 
 
Życiorys

Arkadiusz Jamka urodzony 9 marca 1977 w Radomiu. Ukończył z wyróżnieniem Pań„stwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. W 2003 ukończył Akademię Sztuk Pię™knych w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Dyplom zrealizował pod kierunkiem Prof. Jana Pamuł‚y. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, akwarelą…, rysunkiem. Prace znajdują się™ w muzeach oraz kolekcjach prywatnych, m.in. w Polsce, USA, Kanadzie, Szkocji, Belgii, Holandii, Wł‚oszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Indii.

Arkadiusz Jamka was born on 9 March, 1977 in Radom.  He graduated with honors from the Art Secondary School in Lublin. In 2003 he graduated from the Faculty of Painting in the Academy of Fine Arts in Cracow. He completed his diploma under the guidance of prof. Jan Pamuł‚a.
He paints in oils, watercolors and he also draws.  His paintings are found in museums and private collections in Poland, USA, Canada, Scotland, Netherlands, Italy, Great Britain, Spain or India.

 
 
© 2007 Arkadiusz Jamka       powered by prot hosting